Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal

Înainte de a proceda la prelucrarea datelor, este necesară încadrarea în unul dintre temeiurile legale. O scurtă prezentare mai jos:

 1. Prelucrarea în temeiul consimțământului

 • Consimțământul persoanei vizate trebuie să fie liber exprimat, specific și lipsit de ambiguitate.

 • Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri, consimțământul ar trebui dat pentru fiecare scop în care datele sunt prelucrate.

 • Consimțământul ar trebui acordat printr-o acțiune afirmativă neechivocă

 • Obținerea consimțământului trebuie să fie necondiționată
   

 1. Prelucrarea în temeiul executării unui contract

Când se aplică? Răspunsul este simplu: prelucrarea este necesară pentru:

 • fie executarea unui contract la care persoana vizată este parte

Exemplu: prelucrarea informațiilor de bază ale persoanei vizate, cum ar fi numele, adresa pentru transmiterea notificărilor cu privire la obligațiile contractuale restante sau chiar furnizarea produselor comandate.

sau

 • fie pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
   

 1. Prelucrarea în temeiul îndeplinirii unei obligații legale a societății

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, obligație care trebuie să fie impusă de legislația internă sau europeană ce guvernează activitatea operatorului.

Obligația trebuie să fie una imperativă (operatorului nu îi este recunoscută posibilitatea de decide dacă se conformează sa nu obligației) și suficient de clară.
 

 1. Prelucrarea în temeiul interesului legitim

Exemple de scopuri care ar putea fi considerate a constitui interes legitim: prevenirea fraudei, administrarea internă în cadrul unui grup de întreprinderi, asigurarea securității rețelelor și a informațiilor.