Impactul neconformarii cu cerintele GDPR?

Impactul neconformarii cu cerintele GDPR?

Impactul GDPR asupra activității de zi cu zi a societăților va fi unul evident și din prisma sancțiunilor alicabile în cazul nerespectării condițiilor de prelucrare prevăzute de acest nou Regulament.

În funcție de obligația încălcată, ANSPDCP poate aplica amenzi administrative, după cum urmează:

  • până la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare entru nerespectarea, de exemplu, a obligațiilor operatorului și ale persoanei împuternicite.

  • până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare, pentru nerespectarea, de exemplu, a:

Dar atenție, acestea nu sunt singurele sancțiuni aplicabile.
 

Trebuie avute în vedere sancțiunile civile, sub forma despăgubirilor pentru repararea eventualelor prejudicii suferite de către persoana vizată sau chiar sancțiuni penale, fiind acordată posibilitatea statelor membre de a stabili sancțiuni suplimentare.