Grupul de lucru Articolul 29

De fiecare dată când se face vorbire despre „Grupul de lucru Articolul 29”, respectiv „WP29”, trebuie să avem în vedere faptul că acesta reprezintă un organism european independent, cu caracter consultativ în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Grupul de lucru a fost înființat în temeiul art. 29 al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2005 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

În componența Grupului de lucru Articolul 29 intră reprezentanţii autorităţilor naţionale pentru protecţia datelor din statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanţii autorităţilor create pentru instituţiile şi organismele comunitare, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene. De asemenea, la lucrările Grupului pot participa și reprezentanții autorităților naționale din statele candidate la aderarea la UE, sub rezerva de a fi invitate.


Printre cele mai importante atribuții ale Grupului de lucru se numără:

- emiterea de recomandări, precum şi de alte documente asupra tuturor problemelor referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Comunităţii Europene, în vederea aplicării unitare a actelor normative naţionale care transpun dispoziţiile comunitare în materie.

- emiterea de opinii, la cererea Comisiei Europene, asupra nivelului de protecţie a datelor în statele membre şi cele nemembre;

- emiterea de avize consultative asupra proiectelor de modificare a legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal, asupra tuturor proiectelor de măsuri adiţionale sau specifice luate pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi asupra altor proiecte de măsuri comunitare având incidenţă asupra acestor drepturi şi libertăţi;

- emiterea de avize asupra codurilor de conduită elaborate la nivel Comunităţii Europene;

Ulterior datei de 25 mai 2018, WP29 va fi înlocuit de către Comitetul european pentru protecția datelor, care va deține atribuții mai extinse, așa cum sunt prevăzute în art. 70 GDPR.