Concepte esențiale în înțelegerea regulamentului GDPR

Ce înțelegem prin date cu caracter personal?

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Cine se implică în procesarea datelor?

Ce înțelegem prin date cu caracter personal?

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; adica: nume, prenume, CNP, adresă, ID card, un identificator online (adresă IP), elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


 

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


 

Cine se implică în procesarea datelor?

Operatorul – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.